ชุดออนกริดต่อเข้าการไฟฟ้า สำหรับบ้านพักอาศัย

ชุดออนกริดต่อเข้าการไฟฟ้า ระบบนี้อาจดูเหมือนเทคโนโลยี่ที่อยู่เบื้องหลัง พลังงานแสงอาทิตย์ จะมีความซับซ้อนแต่จริง ๆ แล้วมีเพียงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันในระบบไม่กี่ชิ้นเท่านั้น ที่ต้องติดตั้ง     การติดตั้ง ชุดออนกริดต่อเข้าการไฟฟ้า ในบ้านพักอาศัย หลายท่านคงทราบดีว่าระบบออนกริดนั้นเป็นระบบโซล่าเซลล์ แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซล่าเซลล์ สำหรับผลิตไฟฟ้า จ่ายไฟให้กับอินเวอเตอร์ออนกริดแปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ ร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า 

            ระบบนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว แต่ต้องการประหยัดค่าไฟ กล่าวคือ จะมีการผลิตกระแสไฟจาก แผงโซล่าเซลล์ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์  inverter  ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้า DC ให้เป็น 220 V   50 HZ AC แล้วจึงนำกระแสไฟที่แปลงแล้วนั้น ไปใช้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ถ้าระบบมีการผลิตไฟฟ้าเกินกว่าที่ใช้ในบ้าน กระแสไฟฟ้าส่วนที่เกิน จะถูกป้อนกลับเข้าไปในระบบการไฟฟ้า

 จุดเด่นของ ระบบออนกริ  คือ จะมีแหล่งจ่ายไฟจากทั้ง 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจากแผงโซล่าเซลล์ ระบบไฟที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ จะแปลงไฟโดยอินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับ ระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟใดๆทั้งสิ้น สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยระบบนี้ไม่ต้องสำรองแบตเตอรี่ ข้อดี คือ สามารถลดค่าไฟฟ้า หรือเรียกได้ว่าฟรี เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้ ข้อเสีย กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ถึงแม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ ยังจ่ายไฟปกติก็ตามแต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังซ่อมระบบสายไฟฟ้าตามท้องถนน
      การใช้งานระบบนี้ จะใช้ในพื้นที่ ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า ซึ่งทางผู้ที่ต้องการติดตั้ง ต้องมีพื้นที่สำหรับรองรับแผงโซล่าเซลล์ และรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน เพื่อออกแบบกำลังการผลิต หาขนาดกริดไทอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซล่าเซลล์

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบ On-grid 

   – กริดไทอินเวอร์เตอร์ (อินเวอเตอร์เชื่อมสายส่ง)
   – แผงโซล่าเซลล์
   – คอรโทรล เบรคเกอร์ DC , AC Surge 
ตู้ควบคุมการทำงาน พร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ กันฟ้า
   – อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์และโครงสร้างรองรับแผง
   – อุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า สายไฟ DC ข้อต่อสาย MC4
– โครงสร้างรองรับแผงบนหลังคา
– พร้อมคู่มือการติดตั้งภาษาไทย

ชุดออนกริดต่อเข้าการไฟฟ้า
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 1.5KW 1 PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 1.5KW 1 PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสะไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์ และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 1500 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 225 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1125 บาท/เดือน

ชุดออนกริดต่อเข้าการไฟฟ้า
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 3KW 1 PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 3KW 1 PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์ และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 3000 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 450 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,250 บาท/เดือน

ชุดออนกริดต่อเข้าการไฟฟ้า
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 5KW 1PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 5KW 1PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์ และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 5000 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 750 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 3,750 บาท/เดือน

ชุดออนกริดต่อเข้าการไฟฟ้า
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 5KW 3PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 5KW 3PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 5000 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 750 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 3,750 บาท/เดือน

ชุดออนกริดต่อเข้าการไฟฟ้า
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 10KW 3PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 10KW 3PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 10000 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 1,500 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 7,500 บาท/เดือน

ชุดออนกริดต่อเข้าการไฟฟ้า
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 20KW 3PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 20KW 3PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 20000 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 3000 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 15,000 บาท/เดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *