อินเวอร์เตอร์ตัวแปลงไฟ

อินเวอร์เตอร์ตัวแปลงไฟ

อินเวอเตอร์ 1000W MODIFY SINE WAVE STC-M1000-USB

ด่วน!อินเวอเตอร์ 1000W -USB

เครื่องแปลงไฟ 12VDC หรือแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz
สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้หลายชนิด สามารถใช้กับหลอดไฟ ทีวี พัดลม
สว่าน มอเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องชาร์ตโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

อินเวอเตอร์ 1000W PURE SINE WAVE STC-S1000 ต่อตู้เย็นได้

อินเวอเตอร์ 1000W

เครื่องแปลงไฟ 12VDC หรือแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz
สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิดเนื่องจากทำงานให้รูปคลื่นไฟฟ้า
เหมือนกับไฟฟ้าบ้าน (Pure Sine Wave) จึงสามารถใช้กับ ทีวี พัดลม สว่าน มอเตอร์
ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

* Input Voltage : 12VDC
* Output Voltage : 220VAC/50Hz
* Wave Form Output : Pure Sine Wave
* Watt Output (continue) : 1000W
* Watt Output (peak) : 2000W

* กรุณาตรวจสอบกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าที่จะนำมาต่อใช้งานด้วย

อินเวอเตอร์ 1500W PURE SINE WAVE STC-S1500

อินเวอเตอร์ 1500W

เครื่องแปลงไฟ 12VDC หรือแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz
สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิดเนื่องจากทำงานให้รูปคลื่นไฟฟ้า
เหมือนกับไฟฟ้าบ้าน (Pure Sine Wave) จึงสามารถใช้กับ ทีวี พัดลม สว่าน มอเตอร์
ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

* Input Voltage : 12VDC
* Output Voltage : 220VAC/50Hz
* Wave Form Output : Pure Sine Wave
* Watt Output (continue) : 1500W
* Watt Output (peak) : 3000W

* กรุณาตรวจสอบกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าที่จะนำมาต่อใช้งานด้วย

อินเวอเตอร์ 2500W PURE SINE WAVE STC-S2500

อินเวอเตอร์ 2500W

เครื่องแปลงไฟ 12VDC หรือแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz
สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิดเนื่องจากทำงานให้รูปคลื่นไฟฟ้า
เหมือนกับไฟฟ้าบ้าน (Pure Sine Wave) จึงสามารถใช้กับ ทีวี พัดลม สว่าน มอเตอร์
ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

* Input Voltage : 12VDC
* Output Voltage : 220VAC/50Hz
* Wave Form Output : Pure Sine Wave
* Watt Output (continue) : 2500W
* Watt Output (peak) : 5000W

* กรุณาตรวจสอบกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าที่จะนำมาต่อใช้งานด้วย

อินเวอเตอร์ 500W MODIFY SINE WAVE STC-M500

อินเวอเตอร์ 500W

เครื่องแปลงไฟ 12VDC หรือแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz
สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้หลายชนิด สามารถใช้กับหลอดไฟ ทีวี พัดลม
สว่าน มอเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องชาร์ตโทรศัพท์มือถือ ปั๊มน้ำ เครื่องเสียง ฯลฯ

* Input Voltage : 12VDC
* Output Voltage : 220VAC/50Hz
* Wave Form Output : Modify Sine Wave
* Watt Output (continue) : 500W
* Watt Output (peak) : 1000W

* กรุณาตรวจสอบกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าที่จะนำมาต่อใช้งาน

อินเวอเตอร์ 500W PURE SINE WAVE STC-S500 ต่อตู้เย็นได้

อินเวอเตอร์ 500W

เครื่องแปลงไฟ 12VDC หรือแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz
สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิดเนื่องจากทำงานให้รูปคลื่นไฟฟ้า

อินเวอเตอร์ ON-GRID 1000W STC-1000GT แบบเชื่อมต่อสายส่งอัตโนมัติ

 

ด่วนมาแล้ว ! อินเวอเตอร์ 1KW แบบเชื่อมต่อระบบสายส่งการไฟฟ้า (On-Grid Inverter) STC-1000GT

เครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz สามารถ
ใช้งานเชื่อมต่อร่วมกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าได้ ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
– หากพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล มีเพียงพอกับการใช้งาน ระบบจะใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแผงโซล่าเซลแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้มิเตอร์ของการไฟฟ้าหยุดหมุน เลขมิเตอร์ไม่ขึ้น (ใช้ไฟฟ้าฟรี)
– หากพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล มีไม่เพียงพอกับการใช้งาน ระบบจะใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแผงโซล่าเซลเป็นหลัก และดึงพลังงานไฟฟ้าที่ขาดจากการไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทำงานต่อไปได้ ทำให้มิเตอร์ของการไฟฟ้าหมุนเล็กน้อยตามพลังงานไฟฟ้าที่ดึงเพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้น
– หากพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล มีเพียงพอกับการใช้งาน แต่ไม่มีการเปิดใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ
จะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในระบบจากแผงโซล่าเซลเหลือ พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เหลือจะถูกป้อน
กลับเข้าไปในระบบสายส่งของการไฟฟ้า จะทำให้มิเตอร์ของการไฟฟ้าหมุนย้อนกลับ ทำให้จำนวนหน่วยของ
การใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดลงอัตโนมัติ ทำให้ค่าไฟฟ้าและค่า FT ที่จะต้องจ่ายตอนสิ้นเดือนลดลงอัตโนมัติ
– อินเวอเตอร์ CNP-1000GT สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิดเนื่องจากทำงานให้รูปคลื่นไฟฟ้า
เหมือนกับไฟฟ้าบ้าน (Pure Sine Wave) และสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้อัตโนมัติ
จึงสามารถใช้กับ ทีวี พัดลม สว่าน มอเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

* Input Voltage : 12VDC
* Output Voltage : 220VAC/50Hz
* Wave Form Output : Pure Sine Wave
* Watt Output (continue) : 1,000W
* Solar Panel Max : 1,000W
* สามารถเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติมอีก

* กรุณาตรวจสอบกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าที่จะนำมาต่อใช้งานด้วย

INVERTER MODIFY SINE WAVE

อินเวอร์เตอร์ 500Wราคาพิเศษ

อินเวอร์เตอร์ 550Wราคาพิเศษ

อินเวอร์เตอร์ 800Wราคาพิเศษ

อินเวอร์เตอร์ 1000Wราคาพิเศษ

อินเวอร์เตอร์ 1200Wราคาพิเศษ

อินเวอร์เตอร์ 2000Wราคาพิเศษ

อินเวอร์เตอร์ 3000Wราคาพิเศษ

PURE SINE INVERTER 1000W

PURE SINE INVERTER 300W

อินเวอร์เตอร์ pure sine wave 300W

PURE SINE INVERTER 500W

PURE SINE WAVE INVERTER EPSERIES 4K-6KW/CHAGRE 230V (LCD

STC -PURE SINE INVERTER LCD SERIES 1K-3KW /CHARGE 240 V

สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 12VDC/22A STC-SP1222A

สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 12VDC/22A
(Switching Power Supply 12VDC/22A)

* ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้าบ้านจาก 220VAC/50Hz เป็นไฟกระแสตรง 12VDC/22A เพื่อใช้งานร่วม
กับโซล่าปั๊ม หลอดไฟ High Power LED หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ไฟฟ้า 12VDC
* ใช้ทดแทนชุดโซล่าเซล ต่อใช้งานร่วมกับโซล่าปั๊ม บ่อกุ้งบ่อปลา และระบบแสงสว่าง ฯลฯ
* Voltage Input : 220VAC/50Hz
* Voltage Output : 12VDC
* Current Output (Max) : 22A

อินเวอร์เตอร์1KW_1000W 12/24V PURE SINE WAVE 1KW_1000W

อินเวอร์เตอร์1KW_1000W 12/24V Pure sine wave 1KW_1000W

Inverter Specification

 

OUTPUT
Power Levels crated at nominal inputs 1KW;2KW;3KW;4KW 1KW;2KW;3KW;4KW;5KW;6KW
Output Voltage 110V/115V/120V Selectable 220V/230V/240V Selectable
Voltage Waveform Pure Sine wave
Crest Factor 3:’1
Output Frequency Auto Select for 50/60Hz,47Hz ~55Hz for 50Hz nominal,56Hz ~ 65Hz for 60Hz nominal
(Synchronized to Mains)
Regulation (Nominal) ±20% typical of nominal voltage
Regulation ±3% of selected output voltage
(Battery mode)
Transfer time Blackout 3ms typical,Brownout 1ms typical,Battery mode to Normal mode:1ms typical
Over current protection Over load alarm level 100% ~ 120%
Over load shutdown level 120% ~ 190%
(Adjustable by using the remote set-up software)
INPUT
Nominal Voltage 110V/115V/120V Selectable 220V/230V/240V Selectable
Input Frequency 47Hz ~ 65Hz, 50/60Hz auto-sensing
Efficiency (Normal mode) 99%
Noise Filtering Full time EMI/RFI filtering
Over current protection Re-settable over current protector:1000W~4KW AC Fuse1000VA/2000VA,Re-settable over current protector:1000W~6KW
AVR Range
(2 Bucks, 2 Boosts)
Enhanced Buck: +28% of selected nominal voltage
Buck mode: +10% of selected nominal voltage
Boost mode: -10% of selected nominal voltage
Enhanced Boost: -25% of selected nominal voltage
Surge Protection 1KW/ 2KW:416 Joules 1KW-3KW:430 Joules
3KW ~ 4KW:724 Joules 4KW-6KW:826 Joules
BATTERY
Battery type Lead-Acid 50Ah~500Ah (Recommended) Lead-Acid 50Ah~500Ah (Recommended)
DC Voltage 1KW/2KW:12Vdc 1KW/2KW/3KW:12Vdc
2KW/3KW:24Vdc 2KW/3KW:24Vdc
3KW/4KW:48Vdc 3KW/4KW/5KW/6KW:48Vdc
Charging method
is not fully charged, trickle charging when battery is 90% fully charged.
Maximum charging current 1000W 12V:35A 1000W 24V:35A
2000W 12V:65A 2000W 24V:35A
3000W 24V:45A 4000W 48V:35A
5000W 48V:40A 6000W 48V:50A
Average charging Quick charging mode:15.7V-54V maximum.
voltage for each battery
Protection Over current protection & Over charging voltage protection (SCR control)
Thermal protection (CPU control)
Monitoring Smart monitoring & warning for failed battery or open-circuit battery.
Auto-detection each time when power on or every 6 days.
SOLAR CHARGER
Rating voltage 12V / 24V / 48V 12V / 24V / 48V
DC input range 12V model : 12 ~ 21Vdc;24V model : 24 ~ 42Vdc;48V model : 48 ~ 84Vdc

Specifications

อินเวอร์เตอร์1KWPURESINEWAVE_STARTMOTOR1HP

อินเวอร์เตอร์1KW puresinewave_startupmotor1HP

อินเวอร์เตอร์1KWPURESINEWAVEประกัน3ปี

อินเวอร์เตอร์1KWpuresinewaveประกัน3ปี

 

อินเวอร์เตอร์1KWpuresine wave

 

 

Specifications

1000w-6000w pure sinewave inverter
1.high frequency
2.full protection inbuilt
3.Green function for power saving
1000w-6000w pure sinewave 120vac ups/inverter

 

Outstanding Features

1.Micro-processor controlled, automatic.

2.Big charging current with P.F.C charger and fast charging mode.

3.Pure sinewave output suitable for most applications.

4.Green function for power saving.

5.Big surge rating can support Air Conditioning system.

6.Full protection inbuilt.

7.Selectable battery type.

8.Desulphation function provided to extend the battery life.

9.Support ambient temperature up to 50 degree C.

10.Support inductive motor load.

 

Technical Specification

 

Input wave form Sine wave(Utility or Generator)
Nominal voltage 120VAC 230VAC
Low voltage trip 90V +/- 4% 184V/154V +/- 4%
Low voltage re engage 100V +/- 4% 194V/164V +/- 4%
High voltage trip 140V +/- 4% 253V +/- 4%
High voltage re engage 135V +/- 4% 243V +/- 4%
Max input AC voltage 150VAC 270VAC
Nominal input frequency 50Hz or 60Hz (Auto detect)
Low freq trip 47Hz for 50Hz, 57Hz for 60Hz
High freq trip 55Hz for 50Hz, 65Hz for 60Hz
Output wave form (Bypass mode) same as input
Overload protection Circuit breaker
Short circuit protection Circuit breaker
Transfer switch rating 30amp or 40amp
Efficiency on line transfer mode 95% +
Line transfer time 10ms Typical
Bypass without battery connected Yes
Max bypass current 30 amp or 40 amp
Bypass over load current 35 amp or 45 amp : Alarm
Inverter specification/output
Output wave form Pure sine wave or quasi sine wave
Output continuos power watts 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Output continuos power VA 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Power factor 0.9-1.0
Nominal output voltage rms 120/230 VAC
Output voltage regulation 10% rms
Output frequency 50Hz +/- 0.3Hz or 60Hz +/- 0.3Hz
Norminal efficiency >88%
Surge ratings 3000 6000 9000 12000 15000 18000
Short circuit protection Yes, fault after 10 secs
Inverter specification/input
Nominal input voltage 12v 24v 48v
Minimum start voltage 10v 20v 40v
Low battery alarm 10.5v 21v 42v
Low battery trip 10v 20v 40v
High voltage alarm 16v 32v 64v
Power saver Below 25 watts when enabled
Power saver Same switched on/off on remote
Charger mode specification
Input voltage range 95-127 VAC 194-243 VAC/ 164-243 VAC (W)
Output voltage Dependent on battery type
Charge current 35A/70A
Battery initial voltage for start up 0-15.7v for 12v (*2 for 24v; *4 for 48v)
Over charge protection shutdown 15.7v for 12v (*2 for 24v; *4 for 48v)
Charger curves (4 stage constant current)
4 step digital controlled progressive charge
Battery type Fast V Float V (*2 for 24v; *4 for 48v)
Gel U.S.A 14.0 13.7
A.G.M.1 14.1 13.4
A.G.M.2 14.6 13.7
Sealed lead acid 14.4 13.6
Gel euro 14.4 13.8
Open lead acid 14.8 13.3
Calcium 15.1 13.6
De-sulphation 15.5 for 4hrs
Remote control/RS 232/ USB Yes. Optional
Size(in mm) 1000/2000/3000 Model:442*218*179mm
4000/5000/6000 Model:598*218*179mm
Weight 1000 2000 3000 4000 5000 6000
18kg 20kg 22kg 35kg 38kg 40kg

อินเวอร์เตอร์2KW_2000W 12/24V PURE SINE WAVE 2KW_2000W

อินเวอร์เตอร์2KW_2000W 12/24V Pure sine wave 2KW_2000W

 

Specifications

อินเวอร์เตอร์3KW_3000W 24/48V PURE SINE WAVE 3KW_3000W

อินเวอร์เตอร์เพียวซายด์เว๊ป Pure Sine wave inverter 3000W

อินเวอร์เตอร์4KW/5KW/6KW_24 /48V PURE SINE WAVE 3KW/4KW/5KW/6KW

อินเวอร์เตอร์4KW/5KW/6KW_24 /48V Pure sine wave 3KW/4KW/5KW/6KW

อินเวอร์เตอร์M 400W-2KW SERIES

อินเวอร์เตอร์Modifysinewave

300W 12V

400W 12V

500W 12V

800W 12V

1000W 12V

1200W 12V

1300W 12V

1500W 12V

2000W 12V

 

 

 

 

อินเวอร์เตอร์M1000W

อินเวอเตอร์ ON-GRID 500W STC-500GT แบบเชื่อมต่อสายส่งอัตโนมัติ

อินเวอเตอร์ 500W แบบเชื่อมต่อระบบสายส่งการไฟฟ้า (On-Grid Inverter) STC-500GT

เครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz สามารถ
ใช้งานเชื่อมต่อร่วมกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าได้ ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
– หากพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล มีเพียงพอกับการใช้งาน ระบบจะใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแผงโซล่าเซลแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้มิเตอร์ของการไฟฟ้าหยุดหมุน เลขมิเตอร์ไม่ขึ้น (ใช้ไฟฟ้าฟรี)
– หากพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล มีไม่เพียงพอกับการใช้งาน ระบบจะใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแผงโซล่าเซลเป็นหลัก และดึงพลังงานไฟฟ้าที่ขาดจากการไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทำงานต่อไปได้ ทำให้มิเตอร์ของการไฟฟ้าหมุนเล็กน้อยตามพลังงานไฟฟ้าที่ดึงเพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้น
– หากพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล มีเพียงพอกับการใช้งาน แต่ไม่มีการเปิดใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ
จะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในระบบจากแผงโซล่าเซลเหลือ พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เหลือจะถูกป้อน
กลับเข้าไปในระบบสายส่งของการไฟฟ้า จะทำให้มิเตอร์ของการไฟฟ้าหมุนย้อนกลับ ทำให้จำนวนหน่วยของ
การใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดลงอัตโนมัติ ทำให้ค่าไฟฟ้าและค่า FT ที่จะต้องจ่ายตอนสิ้นเดือนลดลงอัตโนมัติ
– อินเวอเตอร์ CNP-500GT สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิดเนื่องจากทำงานให้รูปคลื่นไฟฟ้า
เหมือนกับไฟฟ้าบ้าน (Pure Sine Wave) และสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้อัตโนมัติ
จึงสามารถใช้กับ ทีวี พัดลม สว่าน มอเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

* Input Voltage : 12VDC
* Output Voltage : 220VAC/50Hz
* Wave Form Output : Pure Sine Wave
* Watt Output (continue) : 500W
* Solar Panel Max : 500W
* สามารถเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติมอีก

* กรุณาตรวจสอบกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าที่จะนำมาต่อใช้งานด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *