โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์

Specifications รายละเอียดโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ PWM

Hotline 086-7715844 โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับระบบโซล่าเซลล์ เป็นตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเท่าอายุแบตเตอรี่ควรจุะเป็น เป็นตัวตัดต่อในการชาร์จแบตเตอรี่ นั้นเอง รุ่นดั่งกล่าว สามารถบอกสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ กำลังชาร์จ หรือ ชาร์จเต็ม สามารถบอกได้ว่าแผงโซล่าเซลล์ต่ออยู่กับวงจรหรือไม่ แสดงสถานะการทำงานของโหลดไฟฟ้า เช่นหลอดไฟ Intelligent control is realized by using microprocessor and dedicated control calculation. LED PWM Solar Controller Product View: Solar controller for PV systems, coordination of solar panels, batteries and work load, is a very important photovoltaic system component. It makes the whole solar system work efficiently and safely. Solar street light controller is mainly used for domestic, commercial, factory, transport, pastoral areas, communication and other photovoltaic power systems. Technical specification:ข้อมูลด้านเทคนิค

Model

01

02

03

Fixed charging current

10A

20A

30A

Rated load electric current

10A

20A

30A

System Voltage

12V,24V,36V,48V

Over-load protection

1.3 multiple Nominal current,60 seconds or

1.6 Multiple Nominal current,5 seconds,Over-load protection movement

Short circuit protection

50A

100A

150A

Transient current

25A

50A

75A

No-load loss

<5mA

Charge return route pressure drop

≤0.26V

Electric discharge return route pressure drop

≤0.15V

Overpressure protection

17V/12V;34/24V

Operating temperature

Technical grade:-35C to +55C

Promotion charging voltage

14.6V;×2/24V;(Maintenance time:10min)

Straight charging voltage

14.4V;×2/24V;(Maintenance time:10min)

Floating

13.6V;×2/24V;

Charge returns voltage

13.2V;×2/24V;

Temperature compensation

 -5mV/C/2V

Undervoltage voltage

12.0V;×2/24V;

Has put the voltage

11.2V;×2/24V;

Has put the returns voltage

12.6V;×2/24V;

Control mode

The way of PWM Pulse-duration modulation

Size

140×90.5×28.5mm

Weight

220g

 

โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 12V/10A -C124-10STT ทำเสาไฟฟ้าปิดเปิดอัตโนมัติได้

ตัวควบคุมการชาร์จแผงโซล่าเซลล์ หรือโซล่าชาร์เจอร์ 10A/12V (Solar charge controller Controller) สำหรับการนำไปใช้งาน   เป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ควบคุมการทำงานด้วยซีพียูคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จโซล่าเซล ทำงานด้วยระบบ PWM (Pulse Width Mod) ป้องกันและรักษาการทำงานของแบตเตอรี่ แสดงสถานะการทำงานของแผงโซล่า เซล  สถานะของแบตเตอรี่ ไฟแบตฯ เต็ม ไฟน้อยหรือไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด และตัดไฟอัตโนมัติในกรณีไฟหมดเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหาย หรือใช้ไฟเกินกำลัง (over charge/over discharge protection)   (Option) มีระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อแสงมืด และสามารถตั้งเวลาให้ปิดไฟอัต โนมัติได้ตามที่ต้องการ สำหรับกรณีใช้เป็นเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปิดเปิด ไฟอัตโนมัติ กำลังไฟฟ้าสูงสุด :  120 W กระแสไฟฟ้าสูงสุด : 10A แรงดันไฟฟ้า : 12VDC แผงโซล่าเซล : 120W ระบบแสดงผล : LED และ LED 7 Segment ระบบชดเชยอุณหภูมิ : Temperature Sensor จุดต่อสายขนาดใหญ่ และมีระยะห่างกว่าทำให้สะดวก Identifying voltage automatically Temperature correction LED indication for each system work condition PWM Pulse Duration Modulation Control Action of street light at night Boost, recovery and float charging for battery long life      ศักยภาพการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย   พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์เฉลี่ยที่ได้รับในประเทศไทย โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโดยที่ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จะมีค่าแปรเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 150 ‘ 10 ยกกำลัง 6 km (+17%)พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับนอกบรรยากาศโลกที่ระยะห่างดังกล่าวมีค่าสูงสุดประมาณ  1400W / mยกกำลัง 2 ในช่วงเดือนมิถุนายนและเดืนกรกฎาคม ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยที่โลกได้รับจะมีค่าประมาณ 1353 W /m สำหรับประเทสไทยอัตราการตกกระทบของพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยต่อวัน ซึ่งได้รับตามภาคต่างๆ ในประเทศมีค่า ตัวแปรที่มีผลต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของโซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ ตัวแปรสำคัญที่มีผลทำให้เซลล์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้มรังสีอาทิตย์ กระแสไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มรังสีอาทิตย์ กล่าวคือเมื่อความเข้มรังสีอาทิตย์สูง ก็จะทำให้กระแสไฟที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าสูงขึ้นด้วย ขณะที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะแปรตามความเข้มรังสีอาทิตย์น้อยมาก  ความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ใช้เป็นมาตราฐานคือการวัดที่พื้นผิวโลก ในสภาพอากาศปลอดโปร่งไม่มีเมฆหมอก และวัดที่ระดับน้ำทะเลในสภาพที่รังสีอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ซึ่งความเข็มรังสีอาทิตย์จะมีค่าประมาณ 1000  w/m2 หรือมีค่าอากาศมวล(Air Mass) เท่ากับ 1.5 อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้าจะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิที่สูงที่สูงขึ้นทุกๆ 1 องศา จะทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าลดลง 0.5 ๔%กรณีแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐาน ที่กำหนดประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ จะกำหนดว่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  จะทำให้แผงเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วงจรเปิด (Open Circuit) 21 Vที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหมายความว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จะได้จากแผงเซลล์ เมื่อยังไม่ได้ต่อวงจรกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากับ 21 v แต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็น 30 องศาเซลเซียส จะทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแผงเซลล์ลดลง 2.5 % หรืออาจกล่าวอีกนัยก็คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วงจรเปิดจะมีค่าลดลงเท่ากับ 21 v % 2.5 % = 0.252 v จากข้อกำหนดดังกล่าวก่อนการเลือกใช้แผงเซลล์ จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของแผงเซลล์ที่ระบุไว้ในแผงแต่ละชนิดด้วยว่าใช้มาตรฐานอะไร อาทิ แผงเซลล์ชนิดหนึ่งระบุว่าให้กำลังงานได้ 80 W ที่มีความเข้มรังสีอาทิตย์ 1100 W/m2 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส อีกชนิดหนึ่งระบุกำลังงานที่ได้ 75 W ที่ความเข้มรัวสีอาทิตย์ 1000 W/m2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งมีมาตรฐานการกำหนดที่แตกต่างกันแผงเซลล์ที่ให้กำลังได้ 80 W ใช้ว่าจะใหกำลังงานมากกว่าแผงเซลล์ 75 W เนื่องจากว่า หากพิจารณาที่สภาวะมาตรฐานที่ 1000 W/m2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมื่อเราคำนวณแล้วจะพบว่าแผงเซลล์ที่ระบุกำลังไฟฟ้า 80 W จะให้กำลังงานที่ต่ำกว่า

SOLAR CHARGE CONTROLLER 10A

Solar charge controller 10A Code : STC-C10 Model : CMP12/24-10A Short detail:รายละเอียดย่อ Solar Panel Charger Controller Regulator 10A 12V/24V 10A 120W /240W,auto swicht   Specifications: 1.over-load protection 2.short circuit protection 3.protection from the lightning strike. 4.under-voltage protection 5.over-charging protection 6.Dimensions: 10 x 9.5 x 3.7cm( 4 x 3.7 x 1.5 ” ) 7.Temperature Compensation: -20°C ~ +60°C 8.This product has been certified by CE 9.Colour: Black Parameters: Rated voltage 12V or 24V Voltage of stop power supply *10.8V or 21.6V Rated charging current 10A Voltage of resume power supply *11.8V or 23.6V Rated load current 10A Voltage of stop charging *14V or 28V Working temperature -20 ~ +60? Temperature coefficient of voltage stop charge -3mV/?/cell Dimension (L*W*H) 101.95.35 mm Net weight 120g

SOLAR CHARGER CONTROLLER 12/24V 20A

Solar charger controller 12/24V 20A Code: STC-C2430-20 Brand : WELLSEE Model: C2430-20A Short detail:รายละเอียดย่อ เครื่องชาร์ตประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าเซลระบบ 12/24V 20A ควบคุมการชาร์ตด้วย CPU สามารถตั้งค่าการชาร์ตได้ รายละเอียดทั้งหมด :12V/24V 20A Solar Charge Controller weight: 500g size: 164*110*45mm WS-C2430 series charge controllers (WELLSEE solar charge regulator) applies in solar photovoltaic systems, which coordinates the working of solar panels, batteries and loads. WS-C solar controlers add some protection functions, so that the entire system can be in efficient and safe operation. WS-C2430 series charge controllers apply to all types of photoelectric panels and various types of batteries, MCU (Micro-Processing Controller) has PMW (Pulse Modulation Wide-frequency) 0~100% variable duty cycle process. According to the types and actual charging situation of the battery, WS-C solar charge controller series (solar power controller, solar charge regulator, solar battery controller) can provide the fast and best charging voltage and electricity from the PV panel. C25 and C60 series are equipped with advanced man-machine interactive function, so the user can adjust the charging voltage. TECHNICAL INDEX: Functions: 1. Overload protection 2. Short circuit protection 3. Converse discharge protection 4. Reverse polarity connection protection 5. Thunder protection 6. Low voltage protection 7. Overcharge protection 8. Batteries stop and charge voltage HVD sets up 9. Charge and low voltage LCD sets up 10. Display the capability of the battery SOC 11. Loads and comeback setups. Model WS-C2430 20A WS-C2430 25A WS-C2430 30A Rated Voltage 12V/24V Automatic voltage recognition Max Load current 20A 25A 30A Input voltage range 12V-17V / 24V-34V Length≤1m Charge loop drop 0.25V Length≤1m Discharge loop drop 0.05V Over voltage protection 17V / 34V Full charge cut 13.7V / 27.4V Low voltage cut 10.5V-11V / 21V-22V Temperature compensation -3mv/.C /cell No load loss ≤20mA Max wire area 4mm2 Ambient temperature -25.C—+55.C

SOLAR CHARGER CONTROLLER 12/24V 20A

Solar charger controller 12/24V 20A Code: STC-C2430-20 Brand : WELLSEE Model: C2430-20A Short detail:รายละเอียดย่อ เครื่องชาร์ตประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าเซลระบบ 12/24V 20A ควบคุมการชาร์ตด้วย CPU สามารถตั้งค่าการชาร์ตได้ รายละเอียดทั้งหมด :12V/24V 20A Solar Charge Controller weight: 500g size: 164*110*45mm WS-C2430 series charge controllers (WELLSEE solar charge regulator) applies in solar photovoltaic systems, which coordinates the working of solar panels, batteries and loads. WS-C solar controlers add some protection functions, so that the entire system can be in efficient and safe operation. WS-C2430 series charge controllers apply to all types of photoelectric panels and various types of batteries, MCU (Micro-Processing Controller) has PMW (Pulse Modulation Wide-frequency) 0~100% variable duty cycle process. According to the types and actual charging situation of the battery, WS-C solar charge controller series (solar power controller, solar charge regulator, solar battery controller) can provide the fast and best charging voltage and electricity from the PV panel. C25 and C60 series are equipped with advanced man-machine interactive function, so the user can adjust the charging voltage. TECHNICAL INDEX: Functions: 1. Overload protection 2. Short circuit protection 3. Converse discharge protection 4. Reverse polarity connection protection 5. Thunder protection 6. Low voltage protection 7. Overcharge protection 8. Batteries stop and charge voltage HVD sets up 9. Charge and low voltage LCD sets up 10. Display the capability of the battery SOC 11. Loads and comeback setups. Model WS-C2430 20A WS-C2430 25A WS-C2430 30A Rated Voltage 12V/24V Automatic voltage recognition Max Load current 20A 25A 30A Input voltage range 12V-17V / 24V-34V Length≤1m Charge loop drop 0.25V Length≤1m Discharge loop drop 0.05V Over voltage protection 17V / 34V Full charge cut 13.7V / 27.4V Low voltage cut 10.5V-11V / 21V-22V Temperature compensation -3mv/.C /cell No load loss ≤20mA Max wire area 4mm2 Ambient temperature -25.C—+55.C

SOLAR CHARGER CONTROLLER 12/24V 25A

Solar charger controller 12/24V 25A Code: STC-C2430-25 Brand: WELLSEE Short detail:รายละเอียดย่อ เครอ_ื งชาร์ตประจุแบตเตอรีด_ ว้ ยโซล่าเซลระบบ 12/24V 25A ควบคุมการชาร์ตด้วย CPU สามารถตั้งค่าการชาร์ตได้ Detail:รายละเอียดทั้งหมด 12V/24V 25A Solar Charge Controller weight: 500g size: 164*110*45mm WS-C2430 series charge controllers (WELLSEE solar charge regulator) applies in solar photovoltaic systems, which coordinates the working of solar panels, batteries and loads. WS-C solar controllers add some protection functions, so that the entire system can be in efficient and safe operation.WS-C2430 series charge controllers apply to all types of photoelectric panels and various types of batteries, MCU (Micro-Processing Controller) has PMW (Pulse Modulation Wide-frequency) 0~100% variable duty cycle process. According to the types and actual charging situation of the battery, WS-C solar charge controller series (solar power controller, solar charge regulator, solar battery controller) can provide the fast and best charging voltage and electricity from the PV panel. C25 and C60 series are equipped with advanced man-machine interactive function, so the user can adjust the charging voltage.   TECHNICAL INDEX: Functions: 1. Overload protection 2. Short circuit protection 3. Converse discharge protection 4. Reverse polarity connection protection 5. Thunder protection 6. Low voltage protection 7. Overcharge protection 8. Batteries stop and charge voltage HVD sets up 9. Charge and low voltage LCD sets up 10. Display the capability of the battery SOC 11. Loads and comeback setups. 12. Intellectualized temperature compensation 13. Record and calculate the charged AH and display it on the LCD screen. 14. Record and calculate the discharged AH and display it on the LCD screen 15. CPU control and LCD display Solar charger controller 12/24V 30A Code : STC-C2430-30 Short detail:รายละเอียดย่อ เครื่องชาร์ตประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าเซลระบบ 12/24V 30A ควบคุมการชาร์ตด้วย CPU สามารถตั้งค่าการชาร์ตได้ รายละเอียดทั้งหมด 12V/24V 30A Solar Charge Controller weight: 500g size: 164*110*45mm WS-C2430 series charge controllers (WELLSEE solar charge regulator) applies in solar photovoltaic systems, which coordinates the working of solar panels, batteries and loads. WS-C solar controlers add some protection functions, so that the entire system can be in efficient and safe operation. WS-C2430 series charge controllers apply to all types of photoelectric panels and various types of batteries, MCU (Micro-Processing Controller) has PMW (Pulse Modulation Wide-frequency) 0~100% variable duty cycle process. According to the types and actual charging situation of the battery, WS-C solar charge controller series (solar power controller, solar charge regulator, solar battery controller) can provide the fast and best charging voltage and electricity from the PV panel. C25 and C60 series are equipped with advanced man-machine interactive function, so the user can adjust the charging voltage.   TECHNICAL INDEX: Functions: 1. Overload protection 2. Short circuit protection 3. Converse discharge protection 4. Reverse polarity connection protection 5. Thunder protection 6. Low voltage protection 7. Overcharge protection 8. Batteries stop and charge voltage HVD sets up 9. Charge and low voltage LCD sets up 10. Display the capability of the battery SOC 11. Loads and comeback setups. 12. Intellectualized temperature compensation 13. Record and calculate the charged AH and display it on the LCD screen. 14. Record and calculate the discharged AH and display it on the LCD screen. 15. CPU control and LCD display

SOLAR CHARGER CONTROLLER 20A

Solar charger controller 20A Code: STC-C20 Brand : KONEZE Model: EPIP20 Short detail:รายละเอียดย่อ solar system 20A, 12/24V SOLAR CONTROLLER solar charger regulator model EPIP20-H, 12/24V, 20A Detail:รายละเอียด Package including: 1.1X EPIP20-H 15A solar charge controller 2.1X USERS` Manual Features: 1.Reduce Cost of Battery Replacements 2.Provides Useful Information 3.Low Cost 4.High Reliability 5.Electronic protections 6.Tropicalization 7.Easy to use 8.LED indicator EPIP20-H Solar Charge Controller Regulator Data Sheet (Note: all is for 12V system only, use 2x for 24 Volt system) EPIP20-H 12/24V Data sheet Regulations point 14.4 Volts Low voltage Disconnect 11.1V Volts Low voltage Reconnect 13.1 Volts Microcontroller digital accuracy Series PWM & stat of charge(SOC) Type of Charging 4 Stages: PWM, Equalization, Boost and Float, temperature compensated charging Electronic protections 1.Short circuit and overcurrent-solar and load 2.Reverse polarity-solar, load, battery 3.Reverse current at night 4.Limits high voltage to protect loads 5.Lighting protection Tropicalization Conformal coated printed circuit board Terminals For wire sizes to 6mm2 Self-consumption 6mA maximum Temperature: -35to 55 Enclosure:Series PWM & stat of charge(SOC) 4 Stages: PWM, Equalization, Boost and Float, temperature compensated charging

เครื่องควบคุมเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 12V/10A STC-RC124-10A

เครื่องควบคุมเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light Controller) เป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ควบคุมการทำงานด้วยซีพียูคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จโซล่าเซล ทำงานด้วยระบบ PWM (Pulse Width Mod) ป้องกันและรักษาการทำงานของแบตเตอรี่ แสดงสถานะการทำงานของแผงโซล่า เซล สถานะของแบตเตอรี่ ไฟแบตฯ เต็ม ไฟน้อยหรือไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด และตัดไฟอัตโนมัติในกรณีไฟหมดเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหาย หรือใช้ไฟเกินกำลัง (over charge/over discharge protection) มีระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อแสงมืด และสามารถตั้งเวลาให้ปิดไฟอัตโนมัติ ได้ตามที่ต้องการ เหมาะใช้ควบคุมเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟรั้วบ้าน ซุ้มประตู เสาสูงทาวเออร์ ป้ายอาคาร ห้างร้าน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 120 W แรงดันไฟฟ้า : 12VDC แผงโซล่าเซล : 120W Identifying voltage automatically Temperature correction LED indication for each system work condition PWM Pulse Duration Modulation Control Action of street light at night Boost, recovery and float charging for battery long life

เครื่องควบคุมเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 12V/10A STC-ST124-10A

เครื่องควบคุมเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light Controller)   เป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ควบคุมการทำงานด้วยซีพียูคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จโซล่าเซล ทำงานด้วยระบบ PWM (Pulse Width Mod) ป้องกันและรักษาการทำงานของแบตเตอรี่ แสดงสถานะการทำงานของแผงโซล่า เซล  สถานะของแบตเตอรี่ ไฟแบตฯ เต็ม ไฟน้อยหรือไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด และตัดไฟอัตโนมัติในกรณีไฟหมดเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหาย หรือใช้ไฟเกินกำลัง (over charge/over discharge protection)   มีระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อแสงมืด และสามารถตั้งเวลาให้ปิดไฟอัตโนมัติ ได้ตามที่ต้องการ เหมาะใช้ควบคุมเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟรั้วบ้าน ซุ้มประตู  เสาสูงทาวเออร์ ป้ายอาคาร ห้างร้าน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ฯลฯ   กำลังไฟฟ้าสูงสุด :  120 W แรงดันไฟฟ้า : 12VDC แผงโซล่าเซล : 120W Identifying voltage automatically Temperature correction LED indication for each system work condition PWM Pulse Duration Modulation Control Action of street light at night Boost, recovery and float charging for battery long life

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *