โซล่าเซลล์สินค้าโปรโมชั่น

โซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 3KW
โซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 5KW

GRID TIE INVERTER 1.5KW-10K

Grid Tie Inverter เพื่อเชื่อมต่อสายส่ง Series GE 1500W-15KW

1. Grid Tie Inverter รุ่น 1500W  Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

2. Grid Tie Inverter รุ่น 2000W  Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

3. Grid Tie Inverter รุ่น 1500W  Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

4. Grid Tie Inverter รุ่น 3000W  Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

5. Grid Tie Inverter รุ่น 3600W  Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

6. Grid Tie Inverter รุ่น 4000W  Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

7. Grid Tie Inverter รุ่น 4200W  Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

8. Grid Tie Inverter รุ่น 4600W  Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

9. Grid Tie Inverter รุ่น 6KW  Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

10. Grid Tie Inverter รุ่น 10KW Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

11. Grid Tie Inverter รุ่น 12KW Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

12. Grid Tie Inverter รุ่น 15KW Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

13. Grid Tie Inverter รุ่น 17KW Input range 125-450 VDC /220V ราคาพิเศษ

 

 

Product Name

Model No.  

Max. DC Power

Rated AC  Power

Output

Interver SS Series

GW1500-SS

1800W

1500W

220

Interver SS Series

GW2000-SS

2300W

2000W

220

Interver SS Series

GW3000-SS

3200W

3000W

220

Interver SS Series

GW4000-SS

4600W

4000W

220

Interver SS Series

GW4600-SS

5400W

4600W

220

Interver DS Series

GW3600-DS

3800W

3600W

220

Interver DS Series

GW4200-DS

4600W

4200W

220

Interver DS Series

GW4600-DS

5400W

4600W

220

Interver DT Series

GW6K-DT

6200W

6000W

220

Interver DT Series

GW10K-DT

10200W

10000W

220

Interver DT Series

GW12K-DT

12300W

12000W

220

Interver DT Series

GW15K-DT

15400W

15000W

220

Interver DT Series

GW17K-DT

17500W

17000W

220

Detailed Product Description รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

1. SAA VDE,CE,G83/G59, etc certificates
2. THDi <1%
3. MPPT>99.5%
4. Maximum Efficiency>97.8%
5. European Efficiency>97.4%

1. STC_GW1500-SS Advantages

1)  High quality of power generation connected to the grid:THDi<1%.

2)  Maximize Solar Energy: MPPT Efficiency>99.5%.

ประสิทธิภาพ MTTP มากกว่า 99.5%

3)  Wide range of DC input & MPPT voltage:125V ~ 450V.

4)  Easy for installation: much smaller than most similar products.

5)  Easy for installation: 30% lighter than most similar products.

สามารถติดตั้งได้ง่ายแม้ไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อน

6)  Lower Noise level <25dB เสียงรบกวนน้อยมากขณะใช้งาน

7)  Easy for operation & monitoring: 4 Inch LCD Display.

มีจอ LCD ในการ Monitor และง่ายต่อการใช้งาน

8) Advanced communication interface: USB interface integrated

สามารถต่อ interface กับ PC หรือ Notebook ได้

Detailed  Parameters of  STC_GW1500-SS  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

 

 

 ศักยภาพการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย

 

พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์เฉลี่ยที่ได้รับในประเทศไทย

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโดยที่ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จะมีค่าแปรเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 150 ‘ 10 ยกกำลัง 6 km (+17%)พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับนอกบรรยากาศโลกที่ระยะห่างดังกล่าวมีค่าสูงสุดประมาณ  1400W / mยกกำลัง 2 ในช่วงเดือนมิถุนายนและเดืนกรกฎาคม ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยที่โลกได้รับจะมีค่าประมาณ 1353 W /m สำหรับประเทสไทยอัตราการตกกระทบของพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยต่อวัน ซึ่งได้รับตามภาคต่างๆ ในประเทศมีค่า

ตัวแปรที่มีผลต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของโซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์

ตัวแปรสำคัญที่มีผลทำให้เซลล์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเข้มรังสีอาทิตย์

กระแสไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มรังสีอาทิตย์ กล่าวคือเมื่อความเข้มรังสีอาทิตย์สูง ก็จะทำให้กระแสไฟที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าสูงขึ้นด้วย ขณะที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะแปรตามความเข้มรังสีอาทิตย์น้อยมาก  ความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ใช้เป็นมาตราฐานคือการวัดที่พื้นผิวโลก ในสภาพอากาศปลอดโปร่งไม่มีเมฆหมอก และวัดที่ระดับน้ำทะเลในสภาพที่รังสีอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ซึ่งความเข็มรังสีอาทิตย์จะมีค่าประมาณ 1000  w/m2 หรือมีค่าอากาศมวล(Air Mass) เท่ากับ 1.5

อุณหภูมิ

กระแสไฟฟ้าจะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิที่สูงที่สูงขึ้นทุกๆ 1 องศา จะทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าลดลง 0.5 ๔%กรณีแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐาน ที่กำหนดประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ จะกำหนดว่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  จะทำให้แผงเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วงจรเปิด (Open Circuit) 21 Vที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหมายความว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จะได้จากแผงเซลล์ เมื่อยังไม่ได้ต่อวงจรกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากับ 21 v แต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็น 30 องศาเซลเซียส จะทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแผงเซลล์ลดลง 2.5 % หรืออาจกล่าวอีกนัยก็คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วงจรเปิดจะมีค่าลดลงเท่ากับ 21 v % 2.5 % = 0.252 v

จากข้อกำหนดดังกล่าวก่อนการเลือกใช้แผงเซลล์ จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของแผงเซลล์ที่ระบุไว้ในแผงแต่ละชนิดด้วยว่าใช้มาตรฐานอะไร อาทิ แผงเซลล์ชนิดหนึ่งระบุว่าให้กำลังงานได้ 80 W ที่มีความเข้มรังสีอาทิตย์ 1100 W/m2 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส อีกชนิดหนึ่งระบุกำลังงานที่ได้ 75 W ที่ความเข้มรัวสีอาทิตย์ 1000 W/m2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งมีมาตรฐานการกำหนดที่แตกต่างกันแผงเซลล์ที่ให้กำลังได้ 80 W ใช้ว่าจะใหกำลังงานมากกว่าแผงเซลล์ 75 W เนื่องจากว่า หากพิจารณาที่สภาวะมาตรฐานที่ 1000 W/m2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมื่อเราคำนวณแล้วจะพบว่าแผงเซลล์ที่ระบุกำลังไฟฟ้า 80 W จะให้กำลังงานที่ต่ำกว่า

INVERTER MODIFY SINE WAVE

                                                       อินเวอร์เตอร์ 500Wราคาพิเศษ

SOLAR MC4 CONNECTOR ข้อต่อ MC4

                                               อินเวอร์เตอร์ 550Wราคาพิเศษ

                                      อินเวอร์เตอร์ 800Wราคาพิเศษ

   อินเวอร์เตอร์ 1000Wราคาพิเศษ

อินเวอร์เตอร์ 1200Wราคาพิเศษ

                              อินเวอร์เตอร์ 2000Wราคาพิเศษ

                                             อินเวอร์เตอร์ 3000Wราคาพิเศษ

SOLAR MC4 CONNECTOR ข้อต่อ MC4

Specifications

TUV certificationm
Simple,quick,safe and effective filed assembly
High mechanical endurance
Low transition resistance

C4 Cable Connector

Two Types

1—Cable standard:only 2.5/4mm2(14/12AWG)

2—Cable standard:only 4/6.0mm2(10AWG)

 

MC4 Solar Connector with TUV

 

Rated current :  30A(2-4mm²) Degree of protection: IP2*/IP67
Retaed voltage:   1000V DC Flame class  :  UL94-V0
Test voltage:     6000V(50Hz,1min) Safety class:     II
Overvoltage category:CATIII Suitable class:   OD4.5-7.0(2.5-4.0mm²)
Contact resistance of plug connectosr: 0.5mΩ Insertion force/withdrawal force: ≤50N/≥50N
Contact material: Copper,Tin Plated Connecting System: Crimp connection
Insulation material : PPO Temperature range: -40~+90 degree

The pictures for Assemble the cable and connector as follow:

 

MC4 Solar Connector with TUV MC4 Solar Connector with TUV MC4 Solar Connector with TUV MC4 Solar Connector with TUV

MC4 connector and accessories

MC4 Solar Connector with TUV

STC R_GRID TIE SERIES

ด่วนมาแล้ว! อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง

STC_SOLAR SPOTLIGHT

STC_solar spotlight

 

ชุด ongrid 1KW-100KW

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *