โซล่าเซลล์ เหตุผลที่บ้านยุคใหม่นิยมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ด้วยเมื่อเราตัดสินใจติดตั้งแผงโซลาร์ จะมีการให้บริการติดตั้งชุด แผงโซล่าเซลล์ ให้ครบวงจร ติดตั้งเสร็จแล้วสามารถใช้ไฟฟ้าจาก แผงโซล่าเซลล์ได้ทันที รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการนำกระแสไฟมาจากตัว โซล่าเซลล์

ในปัจจุบันส่วนใหญ่เมื่อตกลง ติดตั้งโซล่าเซลล์ จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษากับผู้อยู่อาศัยได้ในเรื่องของสถานที่ที่จะทำการติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆ และวัสดุที่จะใช้เพื่อติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์

เรื่องที่ลืมไม่ได้นั่นคือความเหมาะสมของ โซล่าเซลล์ ต่อการใช้งานของผู้อยู่อาศัย อัตราค่าใช้จ่าย และ ความคุ้มค่า ในการใช้ไฟฟ้ากับการ ลดปริมาณค่าใช้จ่าย ในการใช้ไฟปกติของผู้ใช้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญต้องคำนึงถึง ดังนั้นจึงมีผู้ที่สามารถ ออกแบบโซล่าเซลล์ ให้เข้ากับบ้าน อาคาร ที่อยู่อาศัยแต่ละแบบได้อย่างลงตัว ทั้งยังเข้ากันได้กับสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และทิศทางของแสงแดด

มีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้กับตัว แผงโซล่าเซลล์ ให้เลือกตามความนิยม โดยเจ้าของ แผงโซล่าเซลล์ สามารถเลือกให้ได้ปริมาณกระแสไฟที่คุ้มค่า เพียงพอที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าตามจริง และนำกระแสไฟส่วนที่เหลือจากการแปลง พลังงานแสงอาทิตย์ ไปขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย

สามารถยื่นเรื่องให้กับผู้อยู่อาศัยในการนำไฟฟ้าออกขายกับทางภาครัฐ โดยให้อาคาร ที่อยู่อาศัยของคุณกลายเป็น โซลาร์ภาคประชาชน ที่สามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้งานเองได้ภายในเคหสถานของตน

เมื่อตัดสินใจเลือกใช้ แผงโซล่าเซลล์ ผู้ให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์จะทำการ ผลิตแผงโซล่าเซลล์ ให้ได้ตามความต้องการ สถานที่ และปริมาณที่จะใช้ให้กับบ้านของผู้สนใจได้ตรงจุด พร้อมนำเข้า อุปกรณ์ประกอบ โซล่าเซลล์ คุณภาพดีที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานของ แผงโซล่าเซลล์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกผู้ให้บริการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้

มีการให้บริการโดยรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วน ในการติดตั้งเครื่องมือผลิตแสงอาทิตย์ให้เป็น พลังงาน ที่สามารถนำมาใช้ จะได้รับการประกันในสินค้าให้อุ่นใจได้ว่าการทำงานของ แผงโซลล่าเซลล์ จะเป็นไปได้ด้วยดีตลอดอายุการใช้งาน

มีวัสดุอุปกรณ์ให้คุณเลือกหลากหลาย และครบถ้วนสำหรับชุดโซลาเซลล์ทุกรูปแบบ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซลาร์ชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ สายไฟโซล่าเซลล์ เป็นต้น

มีแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ (Deep Cycle) จำหน่ายทั้งแบบแห้งและแบบน้ำ รวมถึง ชุดโซล่าเซลล์ออนกริด ออฟกริด ระบบโซลาร์เซลล์ไฮรบริด ระบบโซลาร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์

มีให้เลือกติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ ทั้งชนิด Polycrystalline, Mono Crystalline 5-400W Half cell, Cut cell, Semiflex

มีโซลาร์ชาร์จเจอร์ (Solar charge controller) ให้เลือกทั้งแบบ MPPT และ PWM อินเวอร์เตอร์สำหรับแปลงไฟโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ออฟกริด ทั้งชนิด Pure sine wave และ Modify sine wave อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง Grid tie Inverter Hybrid Inverter โซลาร์ปั๊มอินเวอร์เตอร์ Solar Pumping Inverter

ในส่วนของ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เองก็สามารถติดตั้งได้ทันที เนื่องจากมีให้บริการครบวงจร  ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ รูปแบบกระแสตรง DC และกระแสสลับ AC ปั๊มน้ำ โซล่าเซลล์ ไฮบริด AC/DC กับชุดไฟถนน โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับเจ้าของบ้านมั่นใจได้ว่าคุ้มค่า คุ้มราคาติดตั้งแผงอย่างแน่นอน เพราะรวมอุปกรณ์ และค่าติดตั้งแล้วอาจจะดูมีมูลค่ามาก แต่เมื่อตัดสินใจที่จะสร้างบ้าน ออฟฟิศ หรืออาคารสถานที่ใดสักแห่งแล้ว การลงทุน ติดตั้งโซลาเซลล์ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะนับว่าเป็น การลงทุนเพื่ออนาคตที่ฉลาดสูงสุด เพราะสิ่งที่จะได้กลับคืนคือ ความมั่นคงในค่าใช้จ่าย ช่วยลดค่าไฟฟ้า ลงได้อย่างแท้จริง หรือเลือกรับรายได้จากกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือที่นำออกขายสู่ภายนอก

ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอก เพราะมี ช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถชี้แนะเรื่องวิธีใช้โซลาเซลล์ การติดตั้ง ร่วมกับการดูแลเจ้าของ แผงโซล่าเซลล์ ตลอดการใช้งาน รวมถึงในขั้นตอนการดูแลรักษาเป็นระยะ ๆ

ข้อได้เปรียบที่ เจ้าของบ้านจะได้รับหาก ติดตั้งโซล่าเซลล์

1. ลดใช้พลังงานไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้ โซลาร์พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แถมยังไม่มีของเสียที่ผ่านจากกระบวนการผลิต

2. ในเมื่อยังมีแสงแดดสาดส่อง ตัวอาคาร บ้านเรือนของคุณก็สามารถผลิตไฟฟ้าจากรังสีของพระอาทิตย์ได้อยู่ตลอดทุกวัน ถือว่าเป็น พลังงานทดแทน ที่มีให้ใช้ได้ตลอดตราบเท่าที่ยังมีสิ่งมีชีวิตบนโลก จึงคลายกังวลไปได้ ถึงผลกระทบต่อการหยิบยืมมาใช้ เพราะแสงอาทิตย์ไม่ใช่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ที่เมื่อเริ่มใช้จะมีวันหมดไป

3. มีการขออนุญาตขอ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ซึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนที่พร้อมจะรับรองให้ตามข้อตกลงที่คุ้มค่า องค์กรที่สามารถยื่นขอสิทธิเป็นเจ้าของพลังงานแสงอาทิตย์ได้ง่าย ๆ ได้แก่ สำนักกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนกลาง และองค์กรส่วนท้องถิ่น

4. เมื่อเทียบกับการลงทุนในพลังงานด้านอื่นแล้วถือว่ามีความเสี่ยงต่ำเป็นอันมาก อันเนื่องมาจากปัจจัยความไม่แน่นอนค่อนข้างต่ำ ไม่มีความแปรผันในการทำงานของเครื่องมือแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแลอยู่บ้างก็ตาม

5. ด้วยเหตุผล ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ค่าไฟฟ้าที่มาจากการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการผลิต จึงมีโอกาสผันแปรและเพิ่มมากขึ้นได้ทุกช่วงเวลา ต่างจากการผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในครัวเรือนที่นอกจากทำให้ลดใช้ค่าใช้จ่ายแล้ว ยังคืนทุนค่าติดตั้งและให้ผลตอบแทนในระยะยาว มีอายุการใช้งานโซล่าเซลล์ยาวนานกว่า 25 ปี

ติดตั้งโซล่าเซลล์

ข้อมูลโซล่าเซลล์

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ช่วยโลก ลดใช้ทรัพยากรผ่าน แผงหลังคาโซลาร์ พลังงาน

เหตุผลที่โลกของเราควรหันมา มุ่งการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการค้นคว้าและวิจัยในด้าน แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ อันเป็นต้นตอของการ ผลิตกำลังไฟฟ้า ให้กลายเป็นพลังงานกระแสหลักในการขับดันชาติของเราต่อไป

โลกเราตอนนี้นับว่าอยู่ใน ยุคขาดแคลนทรัพยากร พลังงาน ในการผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แม้จะยังคงมีทรัพยากรคงเหลืออยู่ แต่ก็เหลือน้อย เต็มทีกว่าที่จะเพียงพอ ต่อการนำมาใช้ให้ถึงในยุคต่อ ๆ ไปได้ ทีนี้เลยเป็นโจทย์ใหญ่ ที่มนุษย์โลกจะต้องมาช่วยกันคิดเพื่อโลกของเรา และเพื่อลูกหลานต่อ ไปในการลดใช้พลังงานให้ได้มากที่สุดและหาซึ่งแหล่ง พลังงานทดแทน ที่พร้อมจะตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน