Solar RoofTop เพิ่มมูลค่าให้บ้านด้วยไฟจากแสงแดด

Solar Rooftop

Solar RoofTop สร้างไฟฟ้าเพิ่มมูลค่าให้บ้านด้วยไฟจากแสงแดด

จากข่าวคราวโซล่าเซลล์ในช่วงสองสามปีหลังมานี้…’

พบว่าสถิติการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาบ้าน Solar RoofTop เล็งเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด วัดจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตตามนโยบายการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้รวมเป็นเวลาทั้งหมด 20 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป และที่จะไปสิ้นสุดใน ปี พ.ศ.2580 และมีการคาดการณ์ว่าจะมีไฟฟ้าที่ผลิตได้รวม ถึง 10000 เมกะวัตต์ สำหรับ หลังคาโซล่าเซลล์ ของทางฝ่ายประชาชน หรือ Solar RoofTop ภาคประชาชน

หลังคาโซล่าเซลล์ ที่ติดตั้งทั่วไปตามบ้านเรือน สำหรับรูปแบบที่ไม่ได้เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบส่วนกลาง ไม่ถือได้ว่าเป็น โซลาร์ประชาชน ที่รองรับเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าคืนจากที่เหลือใช้ภายในบ้าน โดยการไฟฟ้าส่วนกลาง กกพ.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. การเชื่อมต่อส่วนหนึ่งก็เพื่อขายคืนพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ แล้วจึงค่อยใช้ไฟฟ้าให้พอดิบพอดีกับขนาดความต้องการใช้ไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าไฟให้กับการไฟฟ้า แต่การไฟฟ้าเองนั่นแหละที่ต้องจ่ายราคาไฟต่อหน่วยให้กับเรา ที่สามารถเปลี่ยนให้บ้านกลายเป็นแหล่งรายได้เสริมรองจากปกติ ซึ่งถ้าหากอยากให้บ้านสร้างรายได้ให้ จำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นที่หรือทำเลที่ตั้งให้กลายเป็นกิจการ ในการซื้อ-ขายสิ้นค้าหรือแม้แต่แหล่งผลิตวัตถุดิบอะไรบางอย่างสำหรับส่งออก แต่กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจการที่ต้องดำเนินการโดยมนุษย์โดยทั้งสิ้น  ก่อนที่จะกลายเป็นทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาได้มากและน้อยแล้วแต่กิจกรรมค้าขายของครัวเรือนนั้น ๆ

แตกต่างจากตัว แผงโซล่าเซลล์ โดยสิ้นเชิง เนื่องจาก เพียงแค่คุณจัดการกับช่วงเวลาในการติดตั้งให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถใช้สร้างรายได้ในส่วน โซล่าเซลล์ที่พักอาศัย ได้เลยโดยไม่ต้องเปลืองแรงหยิบจับ หรือทำอะไรเลย เพียงแค่จัดการดูแล หมั่นทำความสะอาด รักษา เพื่อยืดอายุเครื่องผลิตไฟฟ้าของตัวเอง ให้สามารถช่วยยืดอายุ แผงโซล่าเซลล์ ในการตอบแทนการลงทุนของคุณให้ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งที่ โซล่าเซลล์ สามารถตอบแทนให้คุณได้อย่างแท้จริงนั่นคือช่วยลดค่าไฟฟ้าลง และหรืองดเว้นจากรายจ่ายค่าไฟฟ้าของบ้านในแต่ละเดือนให้ไม่เหลือแม้สักบาทได้เลยทีเดียว

ข้อดีในการลงทุนติดตั้ง โซล่าเซลล์บนหลังคา นั้นมีได้มากกว่าเสีย แม้จะยังเป็นเงินทุนที่ต้องทุ่มให้พอสมควรในการ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ก็ตาม แต่ ‘ข้อดี’ ของมันมีมากกว่านั้น นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟได้แล้ว ยังเป็นเสมือน “ร่มกันแดดบนหลังคาบ้าน” ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับบ้านที่ความร้อนสะสมมากในยามกลางวันโดยที่ยังทำอะไรไม่ได้ นับได้ว่า หลังคาโซล่าเซลล์ Solar RoofTopคือการลงทุนที่อาจจะดีกว่าก็เป็นได้ ถ้าหากว่าเทียบกับการต่อเติมบ้านใหม่ทั้งหลัง แต่ แผงโซล่าเซลล์ จะเป็นการติดตั้งเพียงจุด ๆ เดียว คือ บนหลังคาบ้าน หรือจะเป็นบนอาคาร ในส่วนของดาดฟ้า หรือพื้นที่ที่มีที่ว่างบนอาคารหลังนั้น จึงไม่ได้เป็นการต่อเติมที่ไปทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในบ้านเกิดความเสียหายแม้แต่น้อย แค่บนหลังคาเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ส่วนบนเพียงแห่งเดียว โดยหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และไม่จำเป็นต้องปรับจูนระบบอุปกรณ์ใน ชุดโซล่าเซลล์ เครื่องใดอีก การทำงานของ Solar RoofTop ก็จะลื่นไหลไปเองโดยอัตโนมัติด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว และจะดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าบ้านให้คุณไปได้ตลอดในอายุการใช้งานของ โซล่าเซลล์ แต่ละรุ่น ซึ่งจะมีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกติดตั้งบวกกับความต้องการใช้งานไฟฟ้า

โดยหลังคา โซล่าเซลล์ จะมีรูปแบบการทำงาน 2 อย่าง เริ่มแรกจะเป็น โซล่าเซลล์ ในระบบที่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตติดตั้งเสียก่อน เนื่องจากต้องการจะขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือเข้าสู่ระบบของทางการ จากการที่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วย แผงโซล่าเซลล์ หลายแผ่นด้วยกัน เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าเหลือและเกินมามากกว่าจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เอาไว้ใช้ในบ้าน ส่วน โซล่าเซลล์ เสรี หมายถึง แผงโซล่าเซลล์ ที่ติดตั้งไว้บนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง (IPS) โดยที่จะไม่มีไฟฟ้าเชื่อมต่อการไฟฟ้าและไม่มีไฟฟ้าไหลคืนย้อนกลับเข้าสู่ระบบจ่ายไฟทั่วไป นั่นคือ เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก แผงโซล่าเซลล์ ใช้ด้วยตัวเองโดยไม่ขายไปคืนสู่ระบบของทางการ แต่ทว่า จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยในชุดอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ ทั้งตัวแปลงกระแสไฟฟ้าให้สามารถใช้งานในบ้านได้ และสำหรับตัวกับเก็บพลังงานไฟฟ้า อย่าง แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ หรือตัว ชาร์จเจอร์โซล่าเซลล์ เป็นต้น

สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ในช่วงเริ่มต้นถือว่ามีอัตราอยู่ในระดับสูงทีเดียว ทั้งตามบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน โรงงาน อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังก่อเกิดการลดทุนในรูปแบบธุรกิจที่ใช้ตัวแปรหลักอย่าง หลังคาโซล่าเซลล์ เพื่อการขับเคลื่อนในการเปิดโรงงานเพื่อขายไฟเสียเองในราคาอัตราที่ต่ำกว่ามาก นั่นคือการให้บริการในรูปแบบ Private PPA ที่กำลังเป็นกระแสทางพลังงานในสังคม Private Power Purchase Agreement (Solar PPA) หรือ สัญญา ซื้อ-ขาย ไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานเอกชนกับเอกชนด้วยกันเอง ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งกิจการที่สามารถดำเนินงานในการทำธุรกิจในการสร้างรายได้ด้วยการผลิตไฟฟ้าจาก Solar RoofTop นั่นเอง

เหตุผลที่เริ่มมีผู้ที่สนใจและหันมาใช้งาน แผงโซล่าเซลล์ แทนการซื้อไฟฟ้าจากรัฐบาล เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีมูลค่าการลงทุนในระยะยาวตรงนี้ลดน้อยลง บวกกับความเสี่ยงมีน้อยมากแถมยังเป็นการทำเพื่อบ้าน หรือรายจ่ายภายในบ้านลดน้อยลง ซึ่งสามารถลดต้นทุนรายจ่ายประจำวันของคนในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าจำนวนเงินที่ต้องใช้ลงทุนในการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นลดน้อยลงมากกว่า 50% ตลอดระยะเวลา 6-7 ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้

ซึ่งมันก็อาจจะถึงเวลาปรับเปลี่ยนกันได้แล้ว เพราะพลังงานไม่ใช่แค่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วพลังงานเป็นของทุกคนที่พร้อมจะหยิบยืมเอาพลังงานจากฟ้า ผ่านการแปรรูปโดยโซล่าเซลล์จากแหล่งกำเนิดของแสงแดด แล้วยังเป็นผลดีอีกอย่างในด้านความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศ และรวมถึงของทั้งโลกจากทรัพยากรที่เริ่มจะลดน้อยลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งกว่านั้น นี่ยังเป็นการให้ความร่วมมือในการขยายการเติบโตในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเริ่มเข้ามาแทนที่รูปแบบการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและด้วยการผลิตใช้เองภายในครัวเรือน ตามหลักการอยู่อาศัยแบบพึ่งพาตัวเองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ราคาโซล่าเซลล์ คลิกเลย !!

หลังคาโซล่าเซลล์ การลงทุนในด้านพลังงานทดแทนที่คุ้มค่า

แสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่การก่อกำเนิดของจักรวาล จนเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันกับประเทศไทยที่แสงอาทิตย์มีมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามาเนิ่นนาน แต่ก็ใช่เพียงแค่ในภูมิภาคนี้เท่านั้น เพราะแสงแดดได้ครอบครองพื้นที่ทั่วทั้งโลกมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว ซึ่งตรงจุดนี้ทางฝั่งตะวันตกได้เริ่มมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มาโดยตลอด ทั้งนี้ ประเทศไทยเองก็ได้เริ่มมีผู้คนสนใจในแหล่งผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน อย่างพลังงานโซลาร์เซลล์ ที่ถึงแม้มีการดึงมาใช้มากมายเพียงไหน แต่ก็ยังหมุนเวียนนำกลับมาใช้อีกได้ต่อ เพื่อที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ใหม่ไม่รู้จบในทุก ๆ วันตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังสาดแสง/ที่ยังคงมีแสงแดดส่อง

การใช้ไฟฟ้าจาก “โซลาร์รูฟท็อป” ในบางประเทศนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมาก ดังนั้น หลังคาโซล่าเซลล์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตัวบ้านในประเทศต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่จะมีแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านของตัวเอง เพราะเขาถือว่า โซล่าเซลล์ ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าใช้งานในบ้านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเชื้อเพลิงพลังงานที่เคยมีความสำคัญสูงสุดในการเดินหน้าประเทศเหมือนในสมัยอุตสาหกรรมรุ่งเรืองแบบเมื่อก่อน เพราะสิ่งที่พวกเขาเสาะหาในยุคนี้ที่แท้จริงแล้วก็คือพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ได้มากกว่า

อาจพูดได้ว่าการใช้พลังงานทดแทนคือส่วนหนึ่งของสังคมยุคใหม่ ที่ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเลือกใช้กันอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงคุณสมบัติพิเศษของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้ได้มากกว่าที่คิด รวมทั้ง ข้อดี และ ข้อเสีย คุณประโยชน์ที่จะได้รับ ภายหลังจากติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ที่บ้านของตัวเอง บวกกับความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมทางพลังงานของมนุษย์โลกที่ได้พูดแทนด้วยการปรากฏเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือทรัพยากรที่เคยยั่งยืนในอดีตนั้นลดน้อยลงมากเพียงใด